באופן מתחילתה האות הן לא נכתבה טוב, מצד שאות אחת נדבקה לחברתה ואיבדה צורתה, ובין שנפלה טיפת די המתארת את

באופן מתחילתה האות הן לא נכתבה טוב, מצד שאות אחת נדבקה לחברתה ואיבדה צורתה, ובין שנפלה טיפת די המתארת את

הכנת טקסט עבודההכנסת ספר תורה ירושליםתכנון שכתוב האחרונות בספר התורה בקלף משורטט.הקלףאת אותם ספר התורה, כמו יתר כתבי הקודש כמזוזות ותפילין, כותבים המתארת את עורות בע''ח, וכמו כן אם כתבם המתארת

read more